Life is the trips

Vì cuộc đời là những chuyến đi…

Thế giới này thật nhỏ, nếu chỉ ngồi trước màn hình và lướt qua vài trăm tấm ảnh… Nhưng thế giới này thật lớn, nếu đứng lên và bước qua cánh cửa kia. Muôn vàn cảnh vật, muôn vàn điều mới lạ thay đổi từng ngày, và hơn hết là muôn vàn sự sống đang chờ mình… Continue reading Vì cuộc đời là những chuyến đi…